Men Are From Mars, Women Are From Venus (Edisi Bahasa Melayu)


CODE: F1212-02
NAME: MEN ARE FROM MARS, WOMEN ARE FROM VENUS (EDISI BAHASA MELAYU)
AUTHOR:  DR JOHN GRAY
PRICE: RM35.00 (S'MSIA) / RM37.00 (SABAH/SARAWAK)

Dr. John Gray menjelaskan bagaimana perbezaan antara lelaki dan perempuan sering menjadi angkara dalam hubungan yang tidak bahagia. Berdasarkan pengalaman beliau memberi khidmat kaunseling kepada beribu pasangan dan individu, beliau memberi panduan bagaimana kita boleh mengatasi perbezaan dalam gaya komunikasi, keperluan emosi dan perilaku bagi memupuk persefahaman antara lelaki dan perempuan. Men Are From Mars, Women Are From Venus berjaya membantu berjuta-juta orang lelaki dan perempuan memahami pasangan mereka dengan lebih baik. Ia adalah alat bantu yang penting dalam membentuk hubungan suami isteri yang lebih mendalam dan memuaskan.